VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte
Datum: 17-02-2016 21:30 uur


Nader te bepalen
Voorzitter: C.J. Schotman
Griffier: De heer R. Kalk
0
1
0
2
3
0
0
4
Algemene bijlage
Presentatie Waterveiligheid Flevoland cie Ruimte 17 februari 2016 (pdf, 797.4 kB)