VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte
Datum: 16-05-2018 15:30 uur


Rietkerkzaal
Voorzitter: C.J. Schotman
Griffier: De heer R. Kalk
0
1
0
1
7
2
3
2
0
0
4