VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte
Datum: 06-02-2019 15:30 uur


Rietkerkzaal
Voorzitter: C.J. Schotman
Griffier: De heer Kalk
0
2
0
1
1
1
6
3
4
3
4
12
0
0
4