VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte
Datum: 09-01-2019 15:30 uur


Rietkerkzaal
Voorzitter: C.J. Schotman
Griffier: De heer Kalk
0
1
0
1
4
5
7
3
3
1
0
0
4