Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Voorbereidingscommissie benoeming commissaris van de Koning, 18 januari 2023 12:00:00

Algemene vergader informatie

Dit betreft een bijeenkomst voor genodigden in de huiskamer.

Datum:
18 jan. 2023, 12:00
Locatie:
Zie opmerking

Agenda

Hoofdvergadering

Zie opmerking
 • Toelichting:
  In verband met het door de commissaris van de Koning aangekondigde afscheid per 1 november 2023 zijn in het seniorenconvent van 14 december 2022 een aantal afspraken gemaakt over het proces:
  a) er wordt met een informele voorbereidingscommissie gestart ter voorbereiding op de procedure. Deze commissie neemt de voorbereidingen voor een verordening op de Vertrouwenscommissie en de profielschets ter hand;
  b) er wordt gewerkt met een inwonerconsultatie over elementen die de inwoner van belang vindt voor een nieuwe commissaris van de Koning;
  c) het vergaderschema van Provinciale Staten wordt aangepast (extra vergaderingen rondom profielschets, voordracht, afscheid & 'installatie').

 • Toelichting:
  Dit agendapunt heeft ten doel afspraken te maken over:
  - Openbaarheid van de commissie.
  - Voorzitterschap van deze commissievergadering.
  - Woordvoerderschap in de commissie en naar buiten.
  - Besluiten indien meningen uiteenlopen.
  - Wijze van verslaglegging
  - Samenstelling van de voorbereidingscommissie en (on)mogelijkheid vervanging van de leden

   

 • Toelichting:
  De commissie komt vier maal bijeen:
  Bijeenkomst 1  woensdag 18 januari, 12.00-14.00 uur in de huiskamer (W0.01) (incl. lunch).
  Bijeenkomst 2  woensdag 01 februari, 10.00-12.00 uur in de kamer Waterschap Zuiderzeeland
  Bijeenkomst 3  woensdag 08 februari, 13.00-15.00 uur, P4.05
  Bijeenkomst 4  woensdag 22 maart, 10.00-12.00, in de kamer Urk

  Het einddoel van de commissie is:
  - Het opleveren van een concept verordening op de vertrouwenscommissie (ter vaststelling door de nieuw benoemde Provinciale Staten)
  - Het helpen vormgeven van een inwonersconsultatie over de wensen van inwoners voor een nieuwe commissaris van de Koning
  - Een overdracht aan de nieuw benoemde Provinciale Staten voor elementen die wat betreft de voorbereidingscommissie in de profielschets dienen te worden opgenomen, inclusief de uitkomsten van de inwonersconsultatie.

  De doelstelling per bijeenkomst is als volgt:
  Bijeenkomst 1: orde van de commissie, planning en doelen van de voorbereidingscommissie
  Bijeenkomst 2: keuze bureau voor inwonersconsultatie en begeleiding latere vertrouwenscommissie, klikgesprek bureau(s)
  Bijeenkomst 3: keuzes rondom inwonersconsultatie
  Bijeenkomst 4: bespreken verzamelde uitkomsten t.b.v. profielschets en verordening, overdracht opmaken t.b.v. vertrouwenscommissie nieuw benoemde Staten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen