De Statenleden van de toekomst?

Gepubliceerd op: 26 november 2018 09:50

Jeugddebat 3

 Op 19 november vond het jaarlijkse Provinciaal Jeugddebat plaats, waarbij jongeren plaatsnemen in de Statenzaal om in debat te gaan met Statenleden over onderwerpen die hen interesseren. Zo leren de jongeren meer over hoe provinciale politiek werkt en wat de provincie doet. Voor Statenleden is het de ultieme kans om te horen wat er speelt onder jongeren.

's Ochtends namen 17 jongeren nog wat onwennig plaats op de stoelen waar normaal de Statenleden zitten. Gedeputeerde Hofstra heette ze van harte welkom in de Statenzaal, en nodigde ze alvast uit om ook eens bij een vergadering te komen kijken. Ook waarschuwde hij ze vast voor de klopping in je keel die je voelt als je naar het spreekgestoelte loopt, weet je wel het juiste antwoord op alle vragen?

Na het openingswoord gingen de jongeren in twee fracties uit elkaar om hun eigen voorstel te bedenken voor de thema's sociale veiligheid en jongeren&politiek. Oud-deelnemers waren namens de Nationale Jeugd Raad aanwezig om de jongeren te helpen bij het bedenken van hun voorstel.

Na de lunch kwam iedereen terug in de Statenzaal. Ook schoven Statenleden Margriet Papma (D66), Tamara Strating (ChristenUnie) en Chris Jansen (PVV) aan, om in debat te gaan over de voorstellen van de jongeren. De waarschuwing over hartkloppingen hadden de jongeren goed onthouden. Achter het spreekgestoelte spraken de twee fracties in duo's over de voorstellen die ze hadden voorbereid.

Fractie A stelde voor om een evenement te organiseren in het kader van sociale veiligheid. Door ouderen en jongeren samen te brengen, hoopten ze eenzaamheid tegen te kunnen gaan. Het voorstel van Fractie B ging over jongeren en politiek. "Waarom is het eigenlijk de taak van de provincie om de politiek naar jongeren te brengen, dat kunnen we toch net zo goed zelf?" De jongeren gaven aan graag meer te willen leren over de politiek, en zagen in social media de oplossing.

De provincie Flevoland is een van de drie provincies die mee mag doen aan het verdiepingstraject van de Nationale Jeugd Raad. Daarom wordt op 3 december een vervolg aan het debat gegeven. Geïnteresseerde jongeren gaan dan samen met de Statenleden een plan bedenken om hun voorstel ook echt tot uitvoering te brengen. Wordt vervolgd dus!

 

Jeugddebat 1

Jeugddebat 2