Inspreken in de commissie Duurzaamheid 6 juni

Gepubliceerd op: 05 juni 2018 15:20

De provincie heeft besloten om maximaal 25 insprekers aan het woord te laten over de Oostvaardersplassen tijdens de Commissievergadering Duurzaamheid.
Daardoor blijft er ruimte over om het adviesrapport van de externe begeleidingscommissie te bespreken.
Vanzelfsprekend blijft het mogelijk om uw bijdrage schriftelijk aan te leveren via: griffie@flevoland.nl
Dit zal worden verspreid onder de commissieleden, zodat zij hiervan kennis kunnen nemen.

Wij hopen op uw begrip.
Uiteraard bent u van harte welkom om als publiek de commissie bij te wonen.
De commissie is vanaf 15.00 uur in de Statenzaal van het provinciehuis te Lelystad.