Inspreken in de commissie Duurzaamheid van 27 juni 2018

Gepubliceerd op: 15 juni 2018 12:40

De Provinciale Staten geven aan insprekers het woord over de Oostvaardersplassen tijdens de vergadering van Statencommissie Duurzaamheid.
Het onderwerp 'Beleidskader beheer Oostvaardersplassen' zal vanaf 16.00 uur worden behandeld. Klik hier voor de agenda.

De commissie gaat het adviesrapport van de externe begeleidingscommissie oordeelsvormend bespreken. Daarnaast kunt u inspreken.
Er is ruimte voor maximaal 25 insprekers, en u krijgt maximaal 3 minuten aaneengesloten spreektijd.
Nadere spelregels ontvangt u van de griffie, zodra u zich heeft aangemeld via griffie@flevoland.nl.

Heeft u reeds ingesproken op 6 juni? Dan vragen wij u om u te melden voor het inspreken, alleen als u nieuwe feiten kunt presenteren.

Het is mogelijk om uw inspreekbijdrage schriftelijk aan te leveren via: griffie@flevoland.nl.
Dit zal worden verspreid onder de commissieleden, zodat zij hiervan kennis kunnen nemen.

Uiteraard bent u van harte welkom om als publiek de commissie bij te wonen.
De vergadering begint 13.30 uur in de Statenzaal van het provinciehuis te Lelystad.

Heeft u verdere vragen? Mail uw vraag naar: griffie@flevoland.nl