Procedure hertelling

Gepubliceerd op: 28 maart 2019 18:20

Een meerderheid van de Provinciale Staten van Flevoland heeft 27 maart 2019 besloten tot hertelling van de uitgebrachte stemmen bij de Statenverkiezingen van 20 maart 2019.

Vanmiddag is een vergadering onder leiding van de Commissaris van de Koning Leen Verbeek besloten dat er decentraal geteld wordt. Bij deze vergadering waren ook de Statengriffier, vertegenwoordigers van de Kiesraad, het waterschap, het Centraal Stembureau en de projectleiders verkiezingen van de 6 gemeenten aanwezig.

Decentraal tellen houdt in dat per gemeente de ingevulde stembiljetten geteld worden. Hier wordt per gemeente een centrale locatie voor gekozen. Deze worden later bekend gemaakt.

De telling vindt plaats op donderdag 11 en vrijdag 12 april. Als alles volgens plan verloopt, verwerkt het centraal stembureau de resultaten van de hertelling op maandag 15 april. De openbare zitting wordt verwacht op dinsdag 16 april, een dag later volgen dan rapportage en besluit toelating nieuwe Statenleden.