Burgerinitiatief

Elke kiesgerechtigde inwoner in Flevoland kan een onderwerp op de agenda van Provinciale Staten zetten. Hoe? Met een burgerinitiatief. Dit is een voorstel van uw hand waarmee u Provinciale Staten vraagt uw voorstel te agenderen, te bespreken en een besluit te nemen.

Spelregels burgerinitiatief

  • Het initiatief wordt door minstens 500 handtekeningen van kiesgerechtigde Flevolanders ondersteund
  • Het initiatief (voorstel) gaat over een onderwerp waarover Provinciale Staten bevoegd zijn te beslissen

Wilt u een burgerinitiatief indienen of overweegt u een burgerinitiatief te starten?

Wij denken graag met u mee. Neem contact op met de Statengriffie via e-mail griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705.