E-petitie

Elke kiesgerechtigde inwoner in Flevoland kan een e-petitie indienen. Met een e-petitie (politiek verzoekschrift) kan een onderwerp op de agenda van Provinciale Staten gezet worden. In de petitie kunt u bijvoorbeeld omschrijven met welk beleid u het oneens bent en wat u met de petitie wilt bereiken. Met een e-petitie verzoekt u Provinciale Staten het onderwerp te agenderen, te bespreken en een besluit te nemen.

Spelregels e-petitie

  • De petitie is ingediend via het petitieloket, dat te bereiken is via: www.petities.nl
  • De e-petitie wordt door minstens 100 handtekeningen van kiesgerechtigde Flevolanders ondersteund;
  • De e-petitie gaat over een onderwerp waarover Provinciale Staten bevoegd zijn te beslissen

Wilt u een e-petitie indienen of overweegt u een e-petitie te starten?

 

Wij denken graag met u mee. Neem contact op met de Statengriffie via e-mail griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705