Inspreken

Inspreken bij een Statencommissie

Iedere burger, bedrijf of instelling in Flevoland kan tijdens een Statencommissie zelf het woord voeren (inspreken).
Inspreken kan over onderwerpen, die op de agenda van de vergadering van een Statencommissie staan.
Inspreken bij een Provinciale Statenvergadering is niet mogelijk.

Aanmelden kan door een een e-mail te sturen naar: griffie@flevoland.nl of te bellen met de Statengriffie, telefoon: 0320-265705