Invloed hebben

Laat uw stem horen en praat mee!

Provinciale Staten willen weten wat er speelt in Flevoland. Zij komen dan ook graag met u in contact. U kunt uw stem laten horen en meepraten over verschillende onderwerpen. Zo helpt u Provinciale Staten bij het nemen van een politiek besluit.

Hoe kan ik invloed hebben op Provinciale Staten?

Er zijn verschillende manieren om uw stem te laten horen:

1. Inspreken - zelf het woord voeren over een onderwerp op de agenda van een Statencommissie

Wie  Elke burger, ieder bedrijf of instelling in Flevoland
Wat  U kunt inspreken over een onderwerp dat op de agenda van een commissievergadering staat. U kunt niet inspreken bij een Provinciale Statenvergadering.
Hoe  U kunt zich aanmelden via dit formulier.

2. Burgerinitiatief - zelf een onderwerp op de agenda van Provinciale Staten zetten

Wie  Elke kiesgerechtigde inwoner van Flevoland
Wat  Een onderwerp op de agenda van Provinciale Staten zetten. Met een burgerinitiatief vraagt u aan Provinciale Staten om uw voorstel op de agenda te zetten, te bespreken en erover te besluiten.
Hoe  Uw initiatiefvoorstel moet door minstens 500 handtekeningen van kiesgerechtigde Flevolanders worden ondersteund. Het voorstel moet gaan over een onderwerp waar Provinciale Staten over kan beslissen (bevoegd voor is). Wilt u een burgerinitiatief indienen of een burgerinitiatief starten? Neem dan contact op met de Statengriffie.

3. E-petitie - zelf een onderwerp op de agenda van Provinciale Staten zetten

Wie  Elke kiesgerechtigde inwoner van Flevoland
Wat  Een onderwerp op de agenda van Provinciale Staten zetten. Met een e-petitie vraagt u aan Provinciale Staten om uw onderwerp op de agenda te zetten, te bespreken en erover te besluiten. U kunt in uw petitie bijvoorbeeld omschrijven met welk beleid u het oneens bent en wat u met de petitie wilt bereiken.
Hoe  Petities kunnen worden ingediend via www.petities.nl. Uw petitie moet door minstens 100 handtekeningen van Flevolanders worden ondersteund. De petitie moet gaan over een onderwerp waarover Provinciale Staten bevoegd zijn te beslissen. Wilt u een e-petitie indienen of een e-petitie starten? De Statengriffie denkt graag met u mee.

4. Contact opnemen met een Statenlid of politieke partij

Op deze pagina ziet u alle Statenleden en de manieren om ze te bereiken. U kunt ook dit formulier invullen om vragen te stellen aan een Statenlid over een bepaald onderwerp.

5. Een brief schrijven aan Provinciale Staten

U kunt uw brief mailen naar griffie@flevoland.nl of opsturen naar Provinciale Staten, Statengriffie, Postbus 55, 8200 AB Lelystad.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705.