Meepraten

Laat uw stem horen en praat mee!

Provinciale Staten willen weten wat er speelt in Flevoland. Door uw stem te laten horen en mee te praten over de verschillende beleidsterreinen, kunt u Provinciale Staten helpen bij het nemen van een politiek besluit.

Hoe kan ik meepraten?

Er zijn verschillende manieren om uw stem te laten horen:

  1. Inspreken - zelf het woord voeren over een onderwerp op de agenda van een Statencommissie;
  2. Burgerinitiatief -  zelf een onderwerp op de agenda van Provinciale Staten van Flevoland zetten;
  3. E-petitie - zelf een onderwerp op de agenda van Provinciale Staten van Flevoland zetten;
  4. Neem contact op met een lid, of politieke partij van Provinciale Staten van Flevoland. Of maak uw vragen kenbaar aan een Statenlid
  5. Schrijf een brief aan: Provinciale Staten van Flevoland, Statengriffie, Postbus 55, 8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over meepraten?

Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705