Statengriffie

Statengriffie
De Statengriffie

De Statengriffie is de ondersteuning van Provinciale Staten. De Statengriffie werkt in het provinciehuis in Lelystad. De medewerkers van de Statengriffie werken als raadgever, adviseur, ontwikkelaar en procesbewaker van Provinciale Staten. Zij bereiden de vergaderingen voor en zorgen voor een zo goed mogelijke informatievoorziening aan Provinciale Staten.

Aan het hoofd van de Statengriffie staat de Statengriffier. De huidige Statengriffier is Amanda Kost.

Taken Statengriffie

 • Voorbereiden en uitvoeren van vergaderingen van Provinciale Staten en werkgroepen
 • Adviseren en ondersteunen van de voorzitters en leden van Provinciale Staten
 • Voorbereiden van en deelnemen aan vergaderingen van de procedurecommissie
 • Bedenken, uitwerken en co√∂rdineren van duale processen/procedures
 • Communicatie voor en van Provinciale Staten

Medewerkers Statengriffie

 • Amanda Kost, Statengriffier
 • Bas Peters, adjunct-griffier
 • Renzo Kalk, senior Statenadviseur
 • Julia de Ridder, senior Statenadviseur
 • Sietze van Hemmen, Strategisch adviseur communicatie en bestuur
 • Anneloes Krone, commissiegriffier
 • Christa Sangers, griffiemedewerker
 • Catalijn van Zijl, griffiemedewerker
 • Marga de Ruygt, griffiemedewerker