Statengriffie

Statengriffie
Boven v.l.n.r.: Julia de Ridder, Jacqueline van Zwam, Amanda Kost, Karen van der Ploeg, Judith Goudriaan, Marga de Ruygt
Onder v.l.n.r: Pieter Liedekerken, Christa Sangers, Catalijn van Zijl, Renzo Kalk

De Statengriffie is de ambtelijke ondersteuning van Provinciale Staten. Zij dient als vraagbaak, adviseur, ontwikkelaar en procesbewaker van Provinciale Staten.

De Statengriffie valt onder verantwoordelijkheid van Provinciale Staten en is gevestigd in het provinciehuis. De Statengriffie bereidt de vergaderingen voor en zorgt voor een zo goed mogelijke informatievoorziening aan Provinciale Staten.

Aan het hoofd van de Statengriffie staat de Statengriffier. De huidige Statengriffier is Amanda Kost; zij geeft leiding aan de Statengriffie.

Taken Statengriffie

 • voorbereiden en uitvoeren vergaderingen Provinciale Staten en werkgroepen
 • adviseren en ondersteunen van de voorziter van Provinciale Staten en de Statenleden
 • voorbereiden en deelnemen aan vergaderingen van de agendacommissie
 • bedenken, uitwerken en co√∂rdineren van duale processen / procedures
 • communicatie ten behoeve van Provinciale Staten

Medewerkers Statengriffie

 • Amanda Kost, Statengriffier
 • Pieter Liedekerken, adjunct-griffier
 • Renzo Kalk, senior Statenadviseur
 • Judith Goudriaan, senior Statenadviseur
 • Julia de Ridder, senior Statenadviseur
 • Jacqueline van Zwam, senior Statenadviseur
 • Joanna Hagen, griffiemedewerker
 • Christa Sangers, griffiemedewerker
 • Catalijn van Zijl, griffiemedewerker
 • Marga de Ruygt, griffiemedewerker
 • Karen van der Ploeg, trainee

Contact

Bij vragen over Provinciale Staten, het bijwonen van een vergadering of als u wilt inspreken tijdens een vergadering, kunt u per e-mail contact opnemen met de Statengriffie: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-26 57 05.