Statengriffie

Statengriffie
Boven v.l.n.r.: Julia de Ridder, Jacqueline van Zwam, Amanda Kost, Karen van der Ploeg, Judith Goudriaan, Marga de Ruygt
Onder v.l.n.r: Pieter Liedekerken, Christa Sangers, Catalijn van Zijl, Renzo Kalk

De Statengriffie is de ondersteuning van Provinciale Staten. De Statengriffie is gevestigd in het provinciehuis in Lelystad. De medewerkers van de Statengriffie werken als vraagbaak, adviseur, ontwikkelaar en procesbewaker van Provinciale Staten. Zij bereiden de vergaderingen voor en zorgen zo voor een zo goed mogelijke informatievoorziening aan Provinciale Staten.

Aan het hoofd van de Statengriffie staat de Statengriffier. De huidige Statengriffier is Amanda Kost; zij geeft leiding aan de Statengriffie.

Taken Statengriffie

 • Voorbereiden en uitvoeren van vergaderingen van Provinciale Staten en werkgroepen
 • Adviseren en ondersteunen van de voorzitters en leden van Provinciale Staten
 • Voorbereiden van en deelnemen aan vergaderingen van de agendacommissie
 • Bedenken, uitwerken en co├Ârdineren van duale processen/procedures
 • Communicatie voor en van Provinciale Staten

Medewerkers Statengriffie

 • Amanda Kost, Statengriffier
 • Pieter Liedekerken, adjunct-griffier
 • Renzo Kalk, senior Statenadviseur
 • Judith Goudriaan, senior Statenadviseur
 • Julia de Ridder, senior Statenadviseur
 • Jacqueline van Zwam, senior Statenadviseur
 • Joanna Hagen, griffiemedewerker
 • Christa Sangers, griffiemedewerker
 • Catalijn van Zijl, griffiemedewerker
 • Marga de Ruygt, griffiemedewerker
 • Karen van der Ploeg, trainee