E-petitie

Elke kiesgerechtigde inwoner in Flevoland kan een e-petitie indienen. Met een e-petitie (politiek verzoekschrift) kan een onderwerp op de agenda van Provinciale Staten gezet worden. In de petitie kunt u bijvoorbeeld omschrijven met welk beleid u het oneens bent en wat u met de petitie wilt bereiken. Met een e-petitie verzoekt u Provinciale Staten het onderwerp te agenderen, te bespreken en een besluit te nemen.

Spelregels e-petitie

  • U dient een e-petitie in via het petitieloket
  • U vult een formulier in met ondersteuningsverklaringen
  • De e-petitie wordt door minstens 100 handtekeningen van kiesgerechtigde Flevolanders ondersteund
  • De e-petitie gaat over een onderwerp waarover Provinciale Staten bevoegd zijn te beslissen

Extra informatie

  • Wilt u een e-petitie indienen of overweegt u een e-petitie te starten? De Statengriffie denkt graag met u mee. Stuur een e-mail met uw vraag of bel met de Statengriffie, telefoon: 0320-265705
  • Uitgebreide informatie met de ‘spelregels’ kunt u vinden in het Reglement van Orde  Provinciale Staten in de artikelen 21, lid 4 en 30
  • Op de website kunt u makkelijk een e-petitie starten en voorbeelden bekijken van andere petities