Nieuws

Periode: juni 2023

Jaar geselecteerd: 2023

2024 2023 2022 2021 2020
januari (0) februari (0) maart (0) april (0) mei (0) juni (6) juli (3) augustus (0) september (4) oktober (3) november (8) december (3)

Benoeming Staten- en burgerleden 29 juni 2023

29 juni 2023

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 29 juni 2023 zijn ook vier Statenleden toegelaten en twee burgerleden benoemd.

Lees meer

College van Gedeputeerde Staten benoemd

29 juni 2023

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 29 juni 2023 zijn de nieuwe leden van het College van Gedeputeerde Staten benoemd. Hiermee nemen wij ook officieel afscheid van hun voorgangers.

Lees meer

Provinciale Statenvergaderingen 28 en 29 juni 2023

27 juni 2023

Deze week staat er niet 1 maar 2 vergaderingen van Provinciale Staten op de agenda.

Lees meer

Vergaderingen 21 juni 2023

20 juni 2023

Er staan 3 vergaderingen op de agenda: de Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND), de Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS) en Provinciale Staten.

Lees meer

Voormalig Statenlid PVV Irene Joosse overleden

13 juni 2023

Afgelopen maandag 12 juni is, na een ziekbed, Irene Joosse overleden.

Lees meer

Eerste Kamer opnieuw verkozen

02 juni 2023

De samenstelling van de Nederlandse Eerste Kamer wordt bepaald door getrapte verkiezingen. Sinds de grondwetsherziening van 1983 wordt de Eerste Kamer in principe eens in de vier jaar gekozen. De verkiezing wordt - behalve in geval van vervroegde ontbinding der Kamer - gehouden binnen drie maanden na de verkiezing van de leden van Provinciale Staten.

Lees meer