26 juni 2019 extra Statenvergadering vanaf 19.00 uur

Gepubliceerd op: 20 juni 2019 15:06

De agenda van deze extra vergadering omvat de stand van zaken ten aanzien van de informatie.

Een extra Statenvergadering kan worden uitgeschreven indien de Voorzitter dat nodig oordeelt of de vergadering een spoedeisend karakter heeft. Hierbij kan de voorzitter afwijken van de regel dat Provinciale Staten minimaal 10 dagen van tevoren schriftelijk dienen te worden opgeroepen.