8 mei 2019 extra statenvergadering vanaf 19.00 uur

Gepubliceerd op: 29 april 2019 15:35

Een extra statenvergadering is aangevraagd door de fracties van D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en SP. Aanleiding is het terugtreden van de PvdA in het formatie-proces.

Provinciale Statenvergadering

Volgens de fracties kan door deze terugtreding niet geformeerd worden conform het advies van de informateur, waardoor sprake is van een nieuwe situatie. Tijdens de extra statenvergadering kan in de openbaarheid worden teruggeblikt op het doorlopen proces en vooruitgekeken naar de gewenste vervolgstappen om tot een nieuwe coalitie te komen.

De extra statenvergadering vindt plaats op 8 mei 2019 vanaf 19.00 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Lelystad.

Een extra statenvergadering kan worden aangevraagd wanneer één vijfde van de staten hier mee instemt. Om besluiten te nemen is het noodzakelijk dat het quorum wordt gehaald bij de vergadering (de helft van het aantal statenleden plus één, dus 21 aanwezigen).