Beeldvormende sessie over Heckrunderen Oostvaardersplassen op 2 juni 2021

Gepubliceerd op: 31 mei 2021 21:05

Op 2 juni 2021 houdt de Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) een beeldvormende sessie over de body condition score van de Heckrunderen in de Oostvaardersplassen. Dit is een openbare bijeenkomst, die online te volgen is via de website. De bijeenkomst wordt gehouden van 15.30 uur tot circa 18.00 uur.

De bijeenkomst is een vervolg van de commissievergadering van 24 maart. Tijdens die vergadering hebben diverse insprekers het woord gekregen. Omdat het een voortzetting is van een eerder geagendeerd onderwerp, is het dit keer niet mogelijk in te spreken.

De sessie begint met een inhoudelijke toelichting door de gebiedsmanager van Staatsbosbeheer, Susan Bonekamp. Vervolgens kunnen de leden van de commissie technische vragen stellen aan deze deskundige.

Het tweede deel van de sessie wordt met name gesproken over het gevoerde beleid. Dierenarts de heer Gerrit Hegen (die eerder onderzoek heeft gedaan naar de Heckrunderen), geeft op verzoek van de commissie zijn visie op de situatie.
De commissieleden stellen vragen aan de dierenarts en ook aan gedeputeerde Michiel Rijsberman over de uitvoering van het huidige beleid.

Bij de afronding kan de commissie bepalen of het onderwerp hiermee voldoende behandeld is of dat een vervolg-bespreking gewenst is.