Beginnende sprekers brengen overtuiging stellig ter discussie

Gepubliceerd op: 06 april 2022 22:04

Avond aan avond hebben tien nieuwsgierige nieuwelingen in de politiek eensgezind geluisterd naar bezonnen beschouwingen. Maar nu hun verkenningsronde ten einde loopt, kunnen zij niet langer zwijgen. Zij aan zij laten ze tegenover elkaar hun stem horen. Met tussenkomst van een vlotte prater.

Uitwisseling van standpunten

Guitig laat de vlot geklede gespreksleider zijn blik langs beide kanten van de zaal gaan. Tijdens het feest van de democratie viel een paar weken geleden in Flevoland misschien weinig te vieren, maar desondanks is deze joviale trainer van het bureau debat.nl vanavond graag te gast. Hij praat nog altijd met veel plezier over politiek. Zijn favoriete onderwerp is het debat. De slagroom op de taart die binnen onze volksvertegenwoordiging vaak in scherpe punten wordt aangesneden. "Het debat is aan regels gebonden uitwisseling van standpunten," legt hij enthousiast uit. "Tijdens een discussie kun je nog wel eens de keuze maken om je mening bij te stellen, maar bij een debat doe je dat echt niet. In een debat benadruk je al je goede redenen, maar houd je slechte argumenten stil. Je wilt de anderen aan het wankelen brengen, zodat je zelf sterk staat. In een debat maak je jezelf klein en de ander groot. Prima natuurlijk, maar zorg wel dat je zelf niet met je mond vol tanden achterblijft."

Deelnemers aan het woord

Hij kijkt de andere aanwezigen veelbetekenend aan. Op deze vierde avond van de cursus 'Politiek Actief in de Provincie' is het woord aan de deelnemers zelf. "Zeg het maar. Waar willen jullie het over hebben?" Overal om hem heen gaan handen de lucht in. "Varend ontgassen." De debatdeskundige van fronst. "Watte? Weet ik weinig van..." De volgende zwaait. "Trajectcontrole op de Vogelweg." De derde kiest liever een ander spoor. "Kerncentrales in Flevoland. Gedeputeerde Smelik zei volgens mij eerder dat die centrales vooralsnog niet in Flevoland zouden komen. Ik ben benieuwd wat anderen daarvan vinden." Van de kerncentrales in Flevoland schakelt de groep soepel over naar het gas in Groningen. "Daar wordt echt heel veel over gezegd en geschreven."

Britse bezieling

Als rechtgeaard democraat besluit de vrolijke voorzitter een stemming af te kondigen. "Eén, twee, drie, vier vijf... Het debat gaat over Groningen." Jammer voor Flevoland, maar voor polderen is hier nu geen plaats. De man in het midden werpt zich voor de gelegenheid met Britse bezieling op als opperheer van het Lagerhuis. Jullie gaan tegenover elkaar staan. Jij hier, jij daar," wijst hij. "Jullie komen allemaal aan de beurt. Ben je het eens met iemand anders, dan roep je 'hear'. Heb je een heel andere mening, dan brul je 'shame'." Hij schraapt zijn keel. "Sorry hoor, maar ik ben pas ziek geweest. Als ik straks moet lachen, dan kan het zijn dat ik begin te hoesten. Weten jullie dat even." Dan houdt hij een klein zakje omhoog. "Maar wie wint, krijgt een paaseitje."

Debattraining cursus Politiek Actief
De cursisten krijgen debattraining

Slotpleidooi

Standvastig treden de deelnemers naar voren. Klaar om elke eenzijdige bewering te beantwoorden met een nadrukkelijk tegengeluid. Over de oorlog. 'Shame'. Over duurzaamheid. 'Hear.' Over lastige affaires. 'Shame'. Over burgers. 'Hear'. De zaal schreeuwt het uit. De gelegenheidsgentleman verslikt zich bijkans in een hoestbui en stopt maar snel een paaseitje in zijn mond. "Geweldig dit. Goed gedaan." Nagenietend gaat hij met het zakje rond. "Nog even over die trajectcontrole trouwens. Daar ga ik als afsluiting van de avond een pleidooi over houden. Van jullie wil ik dan graag een weerwoord horen." Twee van zijn tegenstanders wrijven zich vast in de handen. "Kom maar op. Wij zijn toevallig verkeerskundigen."

Eigen verhaal

Dat laat deze meester in de rede zich natuurlijk geen twee keer zeggen. In de vijf minuten die volgen pareert hij elke repliek van zijn opponenten met een onverstoorbaar antwoord. "Vergis je niet, ik meen die uitspraken natuurlijk niet zo serieus," voegt hij na afloop voor de duidelijkheid toe. "Maar in een debat moet je juist bij je eigen verhaal weten te blijven. Zelfs al kraam je de grootste onzin uit." De aangekondigde eindtijd van de avond is al eventjes verstreken als de gastspreker uitgepraat blijkt te zijn. Maar voor de deelnemers heeft hij vast geen woord te veel gezegd.

Door: De Rollende Pers Provincie Flevoland