Benoeming tot burgerleden

Gepubliceerd op: 21 september 2022 14:09

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 14 september 2022 zijn Bianca Goeman en Bas van Klompenburg benoemd tot burgerleden.
Bianca is geen onbekende voor Provinciale Staten: in de vorige Statenperiode was zij Statenlid voor de PVV.
De afgelopen tijd heeft zij Jan Meindert Keuter vervangen tijdens zijn tijdelijk ontslag wegens ziekte.

Benoeming Bianca Goeman tot burgerlid
Benoeming Bianca Goeman tot burgerlid voor de PVV

Ook Bas van Klompenburg is geen onbekende; hij verving de afgelopen tijd burgerlid Noortje Visser tijdens haar zwangerschapsverlof.
Omdat Bas al eerder benoemd is tot burgerlid voor D66, hoefde hij de verklaring en belofte niet opnieuw af te leggen.

We feliciteren Bianca en Bas met hun benoemingen en wensen ze alle succes en plezier in hun ambt!