Benoeming Chris Jansen

Gepubliceerd op: 12 september 2022 21:09

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 7 september is Chris Jansen (weer) benoemd tot tijdelijk lid van Provinciale Staten voor de PVV. Hij zal Irene Joosse vervangen tijdens haar afwezigheid.

Benoeming Chris Jansen
Chris Jansen tijdens zijn benoeming tot tijdelijk Statenlid

We feliciteren Chris van harte met zijn benoeming en wensen hem alle succes en plezier tijdens de vervangingsperiode!