Commissies 8 april gaan mogelijk digitaal door

Gepubliceerd op: 27 maart 2020 10:50

Op 8 april staan twee Statencommissies (Ruimte, Natuur en Duurzaamheid, en Economie, Mobiliteit en Samenleving) gepland. We doen ontzettend ons best om ervoor te zorgen dat deze commissies online kunnen vergaderen. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een digitale vergader-omgeving, inclusief live webcast voor het publiek. Zo kan iedereen meekijken bij de vergadering.

Hoe dat er precies uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend. De agenda's en vergaderstukken voor de commissies zijn wel alvast gepubliceerd. Deze vindt u in de kalender op deze website.

Een aantal onderwerpen stonden op 18 maart gepland. Deze zijn doorgeschoven naar 8 april. Voor 18 maart hadden zich enkele insprekers aangemeld. Zij zijn gevraagd hun spreektekst voor 2 april digitaal in de leveren.

Op dit moment wordt een spoedwet voorbereid. Deze maakt het mogelijk voor gemeenteraden en Provinciale Staten om digitaal besluiten te kunnen nemen. Op dit moment mag dat alleen nog 'in persoon'. We verwachten dat digitaal besluiten binnen enkele weken is toegestaan.

Wanneer meer informatie bekend is over de vorm van de digitale vergaderingen, wordt dit via deze website bekend gemaakt.