Commissies RND en EMS 13 januari 2021

Gepubliceerd op: 13 januari 2021 11:05

Vandaag vinden vanaf 15.30 uur de beeldvormende sessies Ruimte, Natuur en Duuzaamheid en Economie, Mobiliteit en Samenleving plaats.

Ook deze keer vergadert Provinciale Staten weer digitaal via Pexip.

Na het diner, vanaf 19.00 uur, vindt de Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) plaats. De Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS) is komen te vervallen.

De vergaderingen zijn live mee te kijken via deze link.
LET OP: dit is een andere link dan gebruikelijk!

Op de agenda:
Beeldvormende sessie RND:
- Concept bossenstrategie
- Faunabeheer (op verzoek van GroenLinks en de Partij voor de Dieren)

Beeldvormende sessie EMS:
- Proces rondom geheimhouding
- Bestuurlijk vernieuwend proces voor het opstellen van nieuw economisch beleid en tijdelijke verlenging van het huidig economisch beleid

Statencommissie RND:
- Voorstel co-financiering Markerwadden afronding Markerwadden fase 1
- Subsidieregeling groene daken/wijziging begroting