Commissies RND en EMS 6 januari 2021

Gepubliceerd op: 05 januari 2021 20:05

Woensdag vinden vanaf 15.30 uur de beeldvormende sessies RND en EMS plaats. De eerste vergaderingen van 2021!

Ook deze keer vergadert Provinciale Staten weer digitaal via Pexip.

Na het diner, vanaf 19.00 uur, gaat de beeldvormende sessie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid weer verder voor de behandeling van agendapunt 4: 'voorstel co-financiering Markerwadden afronding Markerwadden Fase 1'. De Statencommissies EMS en RND zijn komen te vervallen.

De vergaderingen zijn live mee te kijken via deze link.
LET OP: dit is een andere link dan gebruikelijk!

Op de agenda:
Beeldvormende sessie RND:
- Waterprogramma
- Stikstof
- Voorstel co-financiering Markerwadden afronding Markerwadden Fase 1

Beeldvormende sessie EMS:
- Op weg naar toekomstbestendige gezondheidszorg - bijdrage provincie aan zorgtafel 2.0
- Evaluatie opdrachten informanten zorg
- Interbestuurlijk Toezicht