Commissies RND en EMS op het programma

Gepubliceerd op: 10 juni 2020 10:30

Vandaag staan de commissies Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) en Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS) op het programma. Om 15:30 uur starten de beeldvormende sessies. Om 19:00 uur vergaderen de commissies oordeelsvormend.

Agenda

Op de agenda van de commissie RND staat 's middags vanaf 15:30 uur:

  • Verstedelijkingsstrategie
  • Landschap van de Toekomst
  • Actieplan bossenstrategie

En 's avonds vanaf 19:00 uur:

  • Meerjarenprogramma Almere 2.0
  • Actieplan biodiversiteit

De commissie EMS vergadert 's middags over:

  • Krachtige Samenleving
  • Economie, Human Capital en Corona-impact

En vanaf 19:00 uur over:

  • Cultuurnota 2021-2024
  • IPO Jaarstukken

Agenda, Stukken en Livestream

Er wordt vandaag weer digitaal vergaderd. U kunt dus niet op het provinciehuis aanwezig zijn, maar u kunt wel meekijken via deze website. De livestream staat vlak voor aanvang zowel op de homepagina, als in de kalender bij de vergadering. In de kalender zijn ook de agenda's van de commissies te vinden. Daar zijn ook de stukken gepubliceerd.