Commissievergadering 22 juni 2022

Gepubliceerd op: 20 juni 2022 21:06

Commissievergadering 22 juni 2022

We naderen de zomervakantie, maar er moet nog wel een paar keer vergaderd worden!
Zo ook woensdag 22 juni.

Wat staat er op de agenda?

Beeldvormende sessie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) (Statenzaal)

We beginnen om 15.30 uur met de beeldvormende sessie RND over het onderwerp 100.000+ woningen en de zevende wijziging legesverordening provincie Flevoland 2016.

Gelijktijdig vindt de beeldvormende sessie Economie, Mobiliteit en Samenleving plaats in de Commissiekamer.

Beeldvormende sessie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS) (Commissiekamer)

In de Commissiekamer vindt de beeldvormende sessie EMS plaats, met op de agenda het Sportbeleid 2022-2027 en een agenderingsverzoek van de fracties ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, PVV, D66, SP, SGP en het CDA over het wegvallen van de Rijksbijdrage beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) eind 2022.

Na het diner gaan we verder met de Statencommissie EMS, Statencommissie RND en de Integrale Statencommissie.

Statencommissie EMS (Commissiekamer)

Tijdens deze vergadering gaan we het enkel en alleen hebben over de uitbreiding inzet en waardering burgerleden.

Statencommissie RND (Statenzaal)

De commissie RND gaat zich verdiepen in het actualiseren heffings- en schadeverordeningen in verband met de komst Omgevingswet en daarna staat het IPO op de agenda. Deze onderwerpen stonden eigenlijk geagendeerd voor 15 juni, maar wegens het niet halen van het openingsquorum voor de vergadering, is de vergadering verplaatst naar 22 juni.

Ik hoor je denken...openingswatte? Hoezo?
Welnu: in het Reglement van Orde van Provinciale Staten staat in artikel 36, lid 4 opgenomen dat er voor een commissievergadering meer dan de helft van het aantal in de commissie benoemde leden aanwezig dient te zijn (quorum).

Artikel 36, en lid 5 geeft aan dat indien dit aantal een half uur na de aanvangstijd van de vergadering niet gehaald is, de voorzitter de vergadering verplaatst. In dit geval dus naar 22 juni.

Integrale Statencommissie (Statenzaal)

Tijdens de Integrale Statencommissie van 8 juni is het niet gelukt het onderwerp Strategische agenda Rijk-regio te behandelen. De bespreking van dit onderwerp is daarom verzet naar 22 juni.

De vergaderingen zijn weer (live of achteraf) mee te kijken via de website.