Commissievergaderingen 11 januari

Gepubliceerd op: 11 januari 2023 12:01

Vandaag gaan we weer als vanouds vergaderen. We starten beide Statencommissies vandaag om 15.30 uur, met zowel beeld- als oordeelsvormende onderwerpen op de agenda. De beeldvormende sessies komen hiermee te vervallen.

Wat staat er op de agenda?

Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND)

Voor de Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) vanuit de Statenzaal zijn dat de stand van zaken Programma Nieuwe Natuur, bijpraatsessie stikstof en Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en de woningbouwafspraken met het Rijk. Deze onderwerpen staan beeldvormend op de agenda.

Vervolgens wordt de vaststelling ontwerp algemene subsidieverordening Flevoland 2023 zowel beeld- als oordeelsvormend besproken. Ook het vaste agendapunt IPO heeft weer een plekje op de agenda.

Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS)

De Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS) vindt plaats vanuit de Commissiekamer. Hier staan het Rekenkameronderzoek Fietsbeleid en de uitgangspunten Participatie beeldvormend op de agenda. De verbouwing provinciehuis fase 2 staat zowel beeld- als oordeelsvormend op de agenda.

Wellicht besluit de commissie het onderwerp doorontwikkeling Batavialand (deels) in beslotenheid te bespreken. Dit zal tijdens de vergadering blijken. 

Last but not least: wensen en opvattingen bij AEF rapport naar een slagvaardiger IPO.

Beide vergaderingen lopen door na de dinerpauze en zijn weer (live of achteraf) mee te kijken via de website.