Commissievergaderingen 13 april 2022

Gepubliceerd op: 12 april 2022 21:04

Woensdag gaan we weer fysiek vergaderen. Ook u bent natuurlijk weer van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen!

Wat staat er op de agenda's?

Integrale Beeldvormende sessie (Statenzaal)

We beginnen om 15.30 uur met 'money talk': het accountantsverslag en de Jaarstukken 2021 staan centraal. 

Integrale Statencommissie (Statenzaal)

Na het diner, om 19.00 uur, starten we met de bespreking van het agendapunt geheimhouding. 

Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (Statenzaal)

Vanaf 20.00 uur gaan we door met de Statencommissie RND. We beginnen met een agenderingsverzoek van de fracties JA21, PVV< PvdD, 50PLUS, SGP en de SP over het datacenter in Zeewolde. Tijdens deze bespreking zal een tweetal externe deskundigen de Staten informeren over de ruimte en mogelijkheden die de Staten nog hebben voor bijsturing zodra de ter inzage legging heeft plaatsgevonden.

Daarna gaan we het hebben over de kaderdocumenten datacenters: thematische onderzoeken. In de eerste week van april komen de onderzoeken beschikbaar voor de datacenterstrategie met de thema's economie, ruimte, water, energie-infrastructuur, duurzaamheid, participatie/ communicatie. Tijdens deze beeldvormende sessie kunnen de Statenleden vragen stellen over de onderzoeken

De beeldvormende sessie en Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving komen deze week te vervallen.

De vergaderingen zijn weer (live of achteraf) mee te kijken via de website.