Commissievergaderingen 14 april

Gepubliceerd op: 12 april 2021 20:40

Woensdag 14 april vinden vanaf 15.30 uur de beeldvormende sessies Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) en Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS) plaats.
Na het diner, vanaf 19.00 uur, gaan we verder met de Statencommissies RND en EMS.

Ook deze keer vergadert Provinciale Staten weer (grotendeels) digitaal via Pexip.
De beeldvormende sessie EMS zal wederom deels in beslotenheid plaatsvinden. Het betreft de beeldvorming bij agendapunt 2 'Batavialand'. Na de bespreking van dit onderwerp, zal de vergadering in openbaarheid worden voortgezet.

Beeldvormende sessie EMS

- Batavialand (besloten)
- Batavialand - Doorontwikkeling Batavialand met toewijzing scheepsarcheologisch depot (openbaar)

Het besloten deel van de vergadering, zal niet worden uitgezonden. Zodra de bespreking is afgelopen, zal de vergadering weer openbaar verder gaan en via de website te volgen zijn.

Beeldvormende sessie RND

- Reglement van Orde
- RES 1.0

Statencommissie EMS

- Werksessie voorkantsturing Economisch Beleid
- Restauratie en plaatsing kunstwerk De Tong (van Lucifer)
- Voorstel transitiecommissie visie, pririteiten en governance Metropool Regio Amsterdam (MRA)

Statencommissie RND

- Eerste begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (OFGV)

De vergaderingen zijn live mee te kijken via de website.