Commissievergaderingen 15 april digitaal

Gepubliceerd op: 14 april 2020 14:04

Op woensdag 15 april wordt voor het eerst digitaal vergaderd door Provinciale Staten Flevoland. Het gaat om vergaderingen van twee commissies. Om 15.30 uur is de beeldvormende sessie van de commissie RND (Ruimte, Natuur en Duurzaamheid). 's Avonds om 19.00 uur vindt naast de commissie RND, ook de commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS) plaats. De vergaderingen in de avond zijn oordeelsvormend.

Onderwerpen op de agenda

Op de agenda van de beeldvormende sessie van de commissie RND om 15.30 uur staat onder andere:

  • Onderzoek anticonceptie grote grazers Oostvaardersplassen

Op de agenda van de oordeelsvormende commissie RND om 19.00 uur staat onder andere:

  • Omgevingsverordening
  • Programma Stikstof
  • Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde

Op de agenda van de oordeelsvormende commissie EMS om 19.00 uur staat onder andere:

  • Investeringskrediet laadinfrastructuur busstation Lelystad
  • MKB-doorstartfonds
  • MRA-begroting 2021 op hoofdlijnen

De volledige agenda's zijn te bekijken in de Kalender.

Meekijken?

Belangstellenden kunnen thuis op hun tablet, TV of mobiel meekijken. De vergaderingen worden uitgezonden via stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen

Tijdelijke wet

Het digitaal vergaderen is mogelijk door een tijdelijke aanpassing van de wet. Inmiddels is de tijdelijke wet digitaal vergaderen van kracht. Eerder was digitaal besluiten nemen niet mogelijk. Provinciale Staten moest dan bij elkaar komen om te stemmen. Dat hoeft nu niet meer. De wet is tijdelijk, en is tot 1 september geldig. Daarna kan de wet eventueel met twee maanden verlengd worden.

Provinciale Staten 22 april

De vergadering van Provinciale Staten op 22 april om 15.30 uur zal ook digitaal zijn. Ook deze vergadering kan worden bekeken via flevoland.stateninformatie.nl. De agenda en stukken zijn te bekijken in de Kalender.