Commissievergaderingen 17 november 2021

Gepubliceerd op: 17 november 2021 15:10

Afgelopen vrijdag zijn de maatregelen t.a.v. Corona verder aangescherpt. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de vergaderingen van Provinciale Staten.

Beeldvorming op beeld en oordeelsvorming op het provinciehuis:
Voor de Integrale beeldvormende sessie begeven we ons weer naar de digitale omgeving. Vanaf 15:30 uur vind je ons dan ook in Pexip.
Uiteraard kun je ons live volgen: kijk op de website van Provinciale Staten.

Vervolgens gaan we er van 18.00 – 19.30 uur even tussenuit om te dineren en naar het provinciehuis te reizen.
De Statencommissies (de oordeelsvorming) zijn dus wel op het provinciehuis. De woordvoerders dienen allemaal om 19.30 uur present te zijn (i.p.v. om 19.00 uur).

Wat gaan we eigenlijk doen?
Integrale beeldvormende sessie:
- Implicatie Omgevingswet
- MIRT-onderzoek – Amsterdam Bay Area (ABA)

Statencommissie EMS:
- Gesprek met accountant: controleplan
- Definitieve samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (MRA)
- Opdrachtformulering voorlopige rapporteur aan Raadtafel Metropoolregio Amsterdam
- Afdoening Lijst van Moties
- Afdoening Lijst van Toezeggingen

Statencommissie RND:
- Aanbevelingen evaluatie 1e tranche Structuurvisie Zon
- Wijziging gemeenschappelijke regeling OFGV
- Afdoening Lijst van Moties
- Afdoening Lijst van Toezeggingen

Best interessant dus!