Commissievergaderingen 23 juni 2021

Gepubliceerd op: 23 juni 2021 14:55

Woensdag 23 juni vindt vanaf 15.30 uur de beeldvormende sessie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) plaats. Deze vergadering loopt door na de dinerpauze. De Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS) start om 19.00 uur.

Om 19.00 uur start de Integrale bespreking van het Reglement van Orde Provinciale Staten, vanuit de commissiekamer RND. Deze bespreking is te volgen via de commissie RND.

Ook deze keer vergadert Provinciale Staten weer digitaal via Pexip.

Beeldvormende sessie RND

- Agenderingsverzoek: Transitie naar een natuurinclusieve landbouw
- Aanpassing Reglement van Orde Provinciale Staten (Integraal met de commissie EMS)
- Kaartbeelden ruimteclaims Flevoland

Statencommissie EMS

- Aanpassing Reglement van Orde Provinciale Staten (Integraal met de commissie RND)

De vergaderingen zijn live mee te kijken via de website.