Commissievergaderingen 3 en 10 februari 2021

Gepubliceerd op: 02 februari 2021 16:00

Woensdag 3 en woensdag 10 februari vinden vanaf 15.30 uur de beeldvormende sessies en Statencommissies Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) en Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS) plaats.

Ook deze keer vergadert Provinciale Staten weer digitaal via Pexip. Anders dan jullie gewend zijn, beginnen de Statencommissie de komende twee weken ook om 15.30 uur.
Dit vanwege de lengte van de agenda's en de avondklok.

Wat zijn de gevolgen voor de agenda's?

De beeldvormende sessie RND van 3 februari begint om 15.30 uur. De beeldvormende sessie EMS van 3 februari komt te vervallen.
Ook de Statencommissie RND van 3 februari komt te vervallen. De Statencommissie EMS van 3 februari begint om 15.30 uur, en wordt vervolgd op 10 februari.

De beeldvormende sessies RND en EMS van 10 februari komen te vervallen.
De Statencommissies RND en EMS van 10 februari beginnen om 15.30 uur.

Meekijken

De vergaderingen zijn live mee te kijken via de website.

Op de agenda's:

Beeldvormende sessie RND 3 februari:
- MITC
- Actieplan biodiversiteit

Statencommissie EMS 3 en 10 februari:
- Boardletter accountant
- Verlenging bestedingstermijn stimuleringsbudget OV Flevoland tot en met 2023
- Begrotingswijziging integraal dekkingsvoorstel MKB-deal Flevoland
- Startnotitie bestuurlijke vernieuwing
- Toekomstbestendige gezondheidszorg: bijdrage provincie aan zorgtafel 2.0
- Evaluatie informanten zorg
- Proces rondom geheimhouding
- IPO

Statencommissie RND 10 februari:
- Aanpak stikstof in Flevoland, kaders 2021 en verder
- IPO