Commissievergaderingen 6 april 2022

Gepubliceerd op: 05 april 2022 21:04

We gaan woensdag weer vergaderen.Goed nieuws: er is weer ruimte voor publiek in de vergaderzalen! Zien we u ook?

Wat staat er op de agenda's?

Integrale Beeldvormende sessie

We beginnen om 15.30 uur met de beeldvorming Omgevingsvisie.
Dit doen we integraal vanuit de Statenzaal.

Beeldvormende sessie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND)

Aansluitend op de Integrale beeldvormende sessie, begint de beeldvormende sessie RND. De behandeling van het eerste bespreekpunt, de anterieure overeekomst Datacenter Zeewolde, vindt in beslotenheid plaats.Dit houdt in dat er geen publiek bij aanwezig kan zijn omdat de inhoud van de bespreking 'geheim' is.

Na deze besloten bespreking, gaan we verder met het agenderingsverzoek van de VVD, SGP en het CDA rondom het onderwerp bodemdaling. Dit doen we vanuit de Commissiekamer.

Beeldvormende sessie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS)

Tegelijkertijd met de beeldvormende sessie RND, vindt in de Statenzaal de beeldvormende sessie EMS plaats. Hier staat de aanpak droogteschade langs provinciale wegen op de agenda.

Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid

Vanaf 20.30 uur gaan we door met de Statencommissie RND vanuit de Commissiekamer. We trappen af met de ontwerp aanpassing zonbeleid en openstelling tweede tranche structuurvisie Zon. Daarna gaan we verder met de vaststelling ontwerp partiƫle herziening omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) Marknesse (man man man, hele mond vol....).

En dan dooooorrrrr naar de zienswijze 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 OFGV (weer zo'n bekkebreker, arme voorzitters!). Daarna behandelen we de afdoening van moties, toezeggingen en initiatiefvoorstellen,voordat we het agendapunt IPO behandelen.

Het IPO is een vast agendapunt in de Statencommissie waarbij Statenleden zaken kunnen aankaarten op basis van de beschikbare IPO-stukken Leden van het college kunnen de commissieleden informeren over de highlights uit de Bestuurlijke Adviescommissies (BAC's) van het IPO.

De Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving komt deze week te vervallen.
De vergaderingen zijn weer (live of achteraf) mee te kijken via de website.