Digitale Statenvergadering 22 april

Gepubliceerd op: 21 april 2020 15:04

Op woensdag 22 april vergaderen Provinciale Staten voor het eerst digitaal. De vergadering begint om 15:30 uur. Het eerste deel van de vergadering loopt door tot 18.00 uur. Verwacht wordt dat de vergadering 's avonds vanaf 19.00 uur weer doorgaat tot alle punten zijn behandeld.

Agenda

Op de agenda van Provinciale Staten staat onder meer:

  • Enkele 'hamerstukken' waarover de Staten stemmen. Deze voorstellen zijn al in de commissie besproken en worden niet meer inhoudelijk behandeld.
  • Continuering MKB-Doorstartfonds
  • Omgevingsverordening
  • Programma Stikstof
  • Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde
  • Investeringskrediet aanleid laadinfrastructuur busstation Lelystad
  • MRA-begroting 2021 op hoofdlijnen

De agenda en de stukken zijn te bekijken in de Kalender.

Live meekijken

Iedereen kan thuis op een tablet, mobiel, laptop of computer meekijken. De vergaderingen worden uitgezonden via stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen.

Tijdelijke wet

Digitaal vergaderen is mogelijk door een tijdelijke aanpassing van de wet. De tijdelijke wet digitaal vergaderen is nu geldig. Eerder kon Provinciale Staten niet digitaal besluiten nemen. Statenleden zouden dan bij elkaar moeten komen om te stemmen. Dat hoeft nu niet meer. De wet is tot 1 september geldig. Mocht het nodig zijn, kan de wet daarna met twee maanden verlengd worden.