Diverse vergaderingen en Statencommissies op 12 juni 2024

Gepubliceerd op: 11 juni 2024 11:06

Er zijn weer meerdere vergaderingen en commissies voor Staten- en burgerleden op woensdag 12 juni 2024.

Commissie Planning & Control

Om 12:30 uur trapt de commissie Planning & Control de vergaderdag af met een vergadering. Ze behandelen o.a.
• Advies aanbesteding accountantsdiensten 2025
• Actualisatie financiële kaders 2024

Werkgroep Commissies en Procedurecommissie

De vergadering van de werkgroep Commissies en Procedurecommissie volgt op de voet. Om 13:00 uur start de bespreking van o.a.
• Stand van zaken instelling Presidium en benoemingsprocedure
• Concept wijzigen artikelen Reglement van Orde (vanwege instelling Presidium)
• Stand van zaken onderzoek Gesprekswijzer PS
• Vervolgstappen en planning

Integrale Statencommissie

Tot dusver de vergaderingen voor genodigden. Om 14:00 uur start de openbare Integrale Statencommissie. Op de agenda staat oordeelsvorming over o.a. de punten:
• Zomernota 2024
• Perspectiefnota 2025-2028

Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid

Na de dinerpauze staan de commissievergaderingen op het programma. Om 19:00 uur begint de Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid. Hierin staat geagendeerd:
• Dierwaardigheid als onderdeel van een integrale landbouwtransitie – beeldvormend
• Visie op landbouw – oordeelsvormend

Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving

Tegelijk start om 19:00 uur de Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving. In deze vergadering wordt o.a. beeldvorming verzorgd over:
• Ontwerpbeleid Cultuur 2025-2028
• Doorontwikkeling Regiotaxi Flevoland – Van OV-vangnet naar OV-flexvervoer

De commissievergaderingen zijn openbaar en ook te volgen via de livestream op de website. Hier staan ook de agenda's en de vergaderstukken.