Diverse vergaderingen en commissies op 3 juli 2024

Gepubliceerd op: 02 juli 2024 11:07

Op woensdag 3 juli 2024 staan diverse vergaderingen en bijeenkomsten op het programma van Provinciale Staten, een vooruitblik:

  • Tussen 10:00-12:00 uur is een groep Havo leerlingen van het OVC Oostvaarderscollege uit Almere te gast op het Provinciehuis voor het Provinciespel.
  • Om 13:00 uur start de technische sessie Diepgravende Analyse Netcongestie Flevoland, waarbij de Staten door de Netbeheerders bijgepraat worden over de uitkomsten van de analyse naar netcongestie in Flevoland, de benodigde maatregelen en het actieplan netcongestie voor de Flevopolder.

Fractievoorzittersoverleg

Vanaf 14:00 begint het Fractievoorzittersoverleg om het Instellingsbesluit Presidium te bespreken.

Werkgroep Routekaart Provinciale Staten

Om 14:00 uur start ook het overleg van de Werkgroep Routekaart Provinciale Staten om te overleggen over de agendapunten:

  • Actieplan / besluitenlijst
  • Dialoogsessie op 20 november 2024
  • Sociale activiteit najaar 2024

Integrale Statencommissie

Om 15:30 uur begint de Integrale Statencommissievergadering voor de oordeelsvorming met betrekking tot de Zomernota.

Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving

Aansluitend aan de Integrale Statencommissie start circa 17:00 uur de Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving. Deze vergadering gaat door na de dinerpauze. Op de agenda staan o.a. de punten:

  • Samenwerkingsverbanden
  • Ontwerpbeleid Cultuur 2025-2028
  • Afdoening Moties
  • Afdoening Toezeggingen

De Statencommissievergaderingen zijn openbaar en ook te volgen via de livestream op de website van Provinciale Staten.