Een welkom en een afscheid

Gepubliceerd op: 27 februari 2020 14:45

Op 26 februari 2020 verwelkomden Provinciale Staten twee nieuwe burgerleden. Ook werd afscheid genomen van Chris Jansen, die Provinciale Staten inruilt voor de Tweede Kamer.

Benoeming Burgerleden

Sylvia Kers en Jan Willem Bakker zijn benoemd als burgerlid. Dit betekent dat zij mee vergaderen bij commissievergaderingen. Sylvia Kers is het nieuwe burgerlid van Partij voor de Dieren, en vervangt Erik Puijk. Jan Willem Bakker neemt de plaats in van Bram Hanse bij de SGP. Om benoemd te worden, komt eerst de Commissie Geloofsbrieven bijeen. Zij controleren alle gegevens van de nieuwe leden. Zo checken zij bijvoorbeeld of er geen onverenigbare functies zijn: functies die botsen met het Burgerlidmaatschap. De Commissie oordeelde positief over de benoemingen. Na het afleggen van de eed of gelofte, zijn Sylvia en Jan Willem officieel burgerlid.

Benoeming Burgerleden
Op 26 februari zijn twee burgerleden benoemd: Sylvia Kers voor Partij voor de Dieren en Jan Willem Bakker voor de SGP.

Afscheid Chris Jansen

In dezelfde vergadering werd ook afscheid genomen van Chris Jansen. Chris is 9 jaar actief geweest in Provinciale Staten voor de PVV. Sinds 2013 was hij ook fractievoorzitter. Chris is in november 2019 be√ędigd als Tweede Kamerlid voor de PVV. Daarom heeft hij Provinciale Staten verlaten. In januari 2020 is zijn opvolger benoemd: Jan Meindert Keuter neemt Chris zijn zetel over. Omdat Chris in januari, vanwege verplichtingen voor zijn nieuwe functie, niet aanwezig kon zijn, is nu alsnog afscheid van hem genomen. Hij werd toegesproken door zowel de commissaris van de Koning als de nieuwe fractievoorzitter van de PVV, Willem Boutkan. Na een afscheidstoespraak van Chris, is hij bedankt voor zijn harde werk als Statenlid met een bos bloemen en een kiekendiefspeldje. Wij wensen hem veel succes in de Tweede Kamer!

Afscheid Chris Jansen
Op 26 februari 2020 nam Provinciale Staten afscheid van Chris Jansen, die vertrekt naar de Tweede Kamer-fractie van de PVV.