Eerste digitale vergadering Provinciale Staten

Gepubliceerd op: 24 april 2020 14:04

Op woensdag 22 april vergaderden Provinciale Staten voor het eerst digitaal. Bijna alle Statenleden kwamen via de online omgeving bij elkaar, net als normaal in de Statenzaal. Alle onderwerpen werden zoals in een gewone Statenvergadering behandeld, met ruimte voor debat. Voorzitter van Provinciale Staten Leen Verbeek was tevreden over de vergadering. "Er valt nog wel het een en ander te leren van deze eerste digitale Statenvergadering. Toch is het voor een eerste keer niet slecht gegaan. Alle Statenleden hebben er aan bijgedragen dat we de agenda hebben kunnen afwerken in een redelijke tijd. Daar mogen we best trots op zijn."

Er waren door de Statenleden maar liefst 9 amendementen en moties ingediend. Het was voor de meeste Statenleden, maar ook de aanwezige leden van Gedeputeerde Staten, een beetje wennen ('Ben ik te verstaan?'), maar het verliep goed. De technische problemen vielen gelukkig mee. De stemming over de agendapunten, amendementen en motie gaat nog 'ouderwets' schriftelijk. Zo werd de vergadertijd een beetje beperkt en kon iedereen aan de stemming deelnemen. De uitslag van de stemmingen worden dinsdag 28 april gepubliceerd op deze website. De vergadering, die begon om 15.30 uur, kon daardoor rond 23.00 uur worden afgerond. Tussentijds waren er regelmatig pauzes ('schorsingen').

Digitale Statenvergadering
Eerste digitale Statenvergadering van 22 april 2020.

Wisselende voorzitter

Commissaris van de Koning Leen Verbeek wisselde tijdens de vergadering een enkele keer met plaatsvervangend voorzitter Sjaak Simonse. Dat was nodig omdat ze bij sommige agendapunten betrokken waren. Ook blijkt dat om digitaal te vergaderen veel concentratie en dus energie nodig is. Een wissel was dus ook nodig om alles goed te laten verlopen.

Discussie

Er was flinke discussie bij verschillende agendapunten, onder meer over twee moties over het kunstwerk 'De Tong van Lucifer'. Het waren 'moties vreemd aan de orde van de dag'. Hiermee kunnen Statenleden een actueel onderwerp dat niet op de agenda staat bespreken.

Tong van Lucifer

Kunstwerk 'Tong van Lucifer' op de Knardijk waar de moties vreemd op 22 april over gingen. Op de afbeelding is het kunstwerk nog onbeschadigd. Foto: Just Justa.

Schriftelijk Stemmen

Het schriftelijk stemmen gaat per brief. Statenleden hebben afgelopen week stembriefjes ontvangen. Op deze gewaarmerkte briefjes geven zij hun stemmen aan, voor of tegen. De stembriefjes worden opgestuurd naar de provincie. Medewerkers van de griffie bekijken dinsdag 28 april de verzamelde brieven. De uitslag van de stemmingen wordt dinsdag op deze website gepubliceerd.

Tijdelijke wet

Het digitaal vergaderen is mogelijk door een tijdelijke aanvulling op de Provinciewet. De tijdelijke wet digitaal vergadering is nu geldig. Eerder was het nemen van besluiten digitaal niet mogelijk. Provinciale Staten moest dan bij elkaar komen om te stemmen. Dat is in de tijd van coronamaatregelen niet gewenst. Door de tijdelijke wet hoeft dat niet meer. De wet is tot 1 september geldig. Daarna kan de wet met twee maanden verlengd worden.

Vergadering terug kijken?

Heeft u de vergadering niet gezien en/of wilt u (een deel van) de vergadering terugkijken? Kijk dan op stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen.