Integrale Statencommissie 27 oktober 2021

Gepubliceerd op: 26 oktober 2021 11:50

Komende woensdag vergadert Provinciale Staten wederom fysiek in de Statenzaal.

Ook publiek en pers zijn weer welkom in de zaal. Met het terugplaatsten van de microfoons, is de 1.5m regel in de Statenzaal komen te vervallen. Dit houdt in dat de tribune achter het college van Gedeputeerde Staten weer beschikbaar is voor ambtenaren, en de tribune achter de interruptiemicrofoons, weer beschikbaar voor overig publiek en de pers. Het dragen van een afstandsbutton is in de Statenzaal niet meer verplicht.

Indien je het prettiger vindt om wat meer afstand te bewaren, kun je de vergadering zonder vertraging meekijken in de Rietkerkzaal.
Uiteraard is de vergadering ook vanuit huis mee te kijken via de website van Provinciale Staten.

Op de agenda

- IPO Najaarsnota
- Verstrekking obligatielening ter versterking kapitaalstructuur Alliander N.V.
- Zesde wijziging legesverordening provincie Flevoland 2016
- Zevende wijziging verordening heffing opcenten MRB
- Vaststelling Programmabegroting 2022