Commissievergaderingen 16 juni 2021

Gepubliceerd op: 15 juni 2021 15:05

Woensdag 16 juni vindt vanaf 14.00 uur de Integrale Statencommissie met als onderwerp de Zomernota plaats. Aansluitend, vanaf circa 16.30 uur, gaan we verder met de Statencommissies Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) en Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS). Indien de Integrale Statencommissie voor 16.30 uur is afgerond, zullen de Statencommissies RND en EMS eerder starten.

Ook deze keer vergadert Provinciale Staten weer digitaal via Pexip.

Agenda Statencommissie EMS

- Voorkantsturing economisch beleid
- Verkenning Laan van Nieuw Land en Verlengde Westerdreef
- Zienswijze ontwerp programmabegroting 2022-2025 Het Flevolands Archief
- IPO AV: Jaarstukken 2020 en Voorjaarsnota's van IPO Den Haag en BIJ12
- IPO

Agenda Statencommissie RND

- Verstedelijkingsconcept Versie 2
- RES 1.0
- Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland
- Partiële herziening meerjarenprogramma Fonds Verstedelijking Almere
- IPO

De vergaderingen zijn live mee te kijken via de website.