Meekijkers Staten bezien beeldvorming van begin tot besluit

Gepubliceerd op: 24 april 2022 12:04

Twee grote deuren kieren open. Terwijl krachtige stemmen door de ruimte klinken, nemen nieuwe bezoekers stilletjes plaats aan de rand van de politieke arena. Bij hun politieke cursus hebben Provinciale Staten het laatste woord. Maar in dat gesprek van de dag horen de deelnemers genoeg om over na te praten.

Mededelingen

Aan het begin van de vergadering zit Commissaris van de Koning Leen Verbeek als eerste klaar. "Mag ik u allen verzoeken uw plaatsen in te nemen?" Het geroezemoes om hem heen verstomt. "Welkom op de vergadering van Provinciale Staten van 20 april 2022. Ik begin met de mededelingen. In februari is een groep van dertien cursisten gestart met de cursus Politiek Actief in de Provincie. Als Statenleden hebt u hier ook aan meegewerkt. Sommige van u hebben voor de groep gestaan of meegedaan met het speeddaten. Vanmiddag vindt de vijfde en laatste bijeenkomst plaats, waarbij zij ook een deel van onze vergadering bij zullen wonen. Aan het einde van de middag ontvangen zij een certificaat..."

Cirkel is rond

Verderop in een andere zaal brengt griffiemedewerker Julia de Ridder de stem uit haar computer verschrikt tot zwijgen. "Nu verklapt -ie de verrassing!" Het groepje deelnemers tegenover haar lacht hartelijk. Ze kijken niet minder enthousiast naar het moment uit. Tijdens het cursusprogramma van de griffie hebben zij de provinciale politiek vanuit verschillende posities en standpunten kunnen beschouwen en bevragen. Nu is het tijd om de cirkel rond te maken in de Statenzaal. "Hoe zijn die volksvertegenwoordigers eigenlijk opgesteld? Van groot naar klein? Van links naar rechts?" Niet veel later laten ze hun ogen van dichtbij door de zaal gaan. De Commissaris van de Koning knikt hen bij binnenkomst beminnelijk toe. "Welkom. We zijn inmiddels aangekomen bij agendapunt zes. Het vragenuurtje." Aan de orde is een pijnpunt over de vestiging van een groot datacenter bij Zeewolde. De kijkers langs de kant gaan eens goed voor deze discussie zitten. Na korte redevoeringen over en weer vraagt één van de partijen een schorsing aan om zich te kunnen beraden op een ingediende motie. "Toegewezen," beslist de voorzitter. "Over tien minuten gaan we weer verder. Zelf zal ik daar niet meer bij zijn, want ik moet naar het Catshuis voor een overleg met de minister-president."

Ademloos luisteren

Tijdens de korte politieke pauze nemen veel Statenleden en een enkele gedeputeerde de tijd om een praatje te maken met hun leergierige publiek. Na een klein kwartier klinkt vanuit de zaal een klein belletje. "Sorry hoor, ik moet weer gaan zitten." De vervangend voorzitter zet de vergadering voort. Hij wil vaart maken, want dit kan een lange avond worden. Tegen de orde van de dag in gaan de Statenleden vanuit het vragenuur meteen met elkaar in debat. De politieke cursisten zitten ademloos te luisteren, maar Julia de Ridder kijkt ook naar de klok. Op het juiste moment maant ze het tiental fluisterend om weer mee te komen. "We moeten nu helaas echt weer weg." Teleurgesteld staan de deelnemers aan de cursus op. "Echt een heel interessant onderwerp. We hadden best willen blijven hoor!"

Bekend gezicht

Terwijl de cursisten hun gedachten ieder voor zich en allen samen nog eens over het debat laten gaan, duikt bij de deur een bekend gezicht op. Het is gedeputeerde Cora Smelik. Als lid van het provinciebestuur heeft zij de deelnemers op de eerste cursusavond hartelijk ontvangen. Nu is ze teruggekeerd om hen uitgeleide te doen. Zoals Commissaris van de Koning Verbeek al voorspelde, heeft ze in haar hand een stapeltje certificaten. "Als gedeputeerde van de provincie Flevoland ben ik blij met jullie komst," zegt ze oprecht. De interesse van inwoners voor de politiek neemt al een tijdje af en dat is best zorgelijk. Maar jullie geven me weer hoop."

Interessant idee

Eén voor één nemen de deelnemers aan de cursus 'Politiek Actief in de Provincie' hun certificaat in ontvangst. Allemaal gaan ze met genoegen even op de foto. De gedeputeerde groet het gezelschap vriendelijk en loopt richting de deur. "Ik hoop jullie allemaal hier nog eens terug te zien in een volgende periode." Of de cursus deze deelnemers daartoe overtuigd heeft, zal moeten blijken. Maar binnen de provincie Flevoland zijn ze in ieder geval wel op een interessant idee gebracht.

Door: De Rollende Pers Provincie Flevoland