Ministerraad stemt in met spoedwetsvoorstel digitale besluitvorming

Gepubliceerd op: 27 maart 2020 17:45

De ministerraad heeft het wetsvoorstel digitale besluitvorming goedgekeurd. Het wordt nu voor advies naar de Raad van State gestuurd. Het doel van deze spoedwet is om gemeenten, provincies en waterschappen tijdelijk digitaal te laten besluiten. Zo kan het lokaal bestuur goed mogelijk door blijven werken tijdens de maatregelen als gevolg van het Coronavirus.

Nieuwe wet

Op dit moment is het volgens de wet niet mogelijk om digitaal besluiten te nemen. Met deze nieuwe wet wordt hier een tijdelijke uitzondering op gemaakt. Zo hoeven Statenleden niet bij elkaar te komen, maar kunnen ze online vergaderen.

Er zijn een aantal regels gesteld aan het systeem waarmee straks digitaal vergaderd wordt:

  • Het systeem moet voor alle Statenleden beschikbaar zijn.
  • De Statenleden moeten voor de voorzitter, elkaar en het publiek herkenbaar zijn.
  • Benoemingen van wethouders en gedeputeerden kan via 'briefstemmen'. Zo blijft ieders stem geheim.

Vervolg proces

Het wetsvoorstel wordt nu naar de Afdeling Advisering van de Raad van State gestuurd. Zij zullen met spoed een advies over het wetsvoorstel geven. Na dit advies wordt het voorstel aan de Tweede Kamer aangeboden. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel op korte termijn in werking gaat.