Nieuw college, statenleden en burgerleden

Gepubliceerd op: 12 juli 2019 09:07

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 10 juli 2019 zijn zes gedeputeerden benoemd door Provinciale Staten. Onder de noemer 'Flevoland: Ruimte voor de toekomst' sloten VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie en D66 in Flevoland een coalitieakkoord voor de periode 2019-2023.

Benoeming College 2019-2023
De zes nieuwe gedeputeerden worden op 10 juli 2019 be√ędigd door commissaris van de Koning Leen Verbeek.

De zes nieuwe gedeputeerden legden ten overstaan van Provinciale Staten in handen van de voorzitter, Leen Verbeek, de eed dan wel de 'verklaring en belofte' af. Daarna besloten Provinciale Staten tot de toetreding van 3 statenleden en de benoeming van 2 burgerleden.

De benoemde gedeputeerden zijn: Jan de Reus (VVD), Cora Smelik (GroenLinks), Jan-Nico Appelman (CDA), Harold Hofstra (ChristenUnie), Jop Fackeldey (PvdA) en Michiel Rijsberman (D66). Na de provinciale statenverkiezingen in maart waren Jan de Reus, Jan-Nico Appelman en Harold Hofstra gekozen als statenlid. Hun benoeming tot gedeputeerde is onverenigbaar met het statenlidmaatschap, waardoor drie nieuwe statenleden door het stembureau benoemd moesten worden.

Na deze benoeming besloten Provinciale Staten dat Jan de Haan (VVD), Bryant Heng (ChristenUnie) en Johan van Slooten (CDA) mochten toetreden tot Provinciale Staten. Wim Klink (CDA) en Elise Broen (VVD) zijn benoemd tot burgerlid. Allen legden ten overstaan van Provinciale Staten in handen van de voorzitter, Leen Verbeek, de eed dan wel de 'verklaring en belofte' af.