Nieuw vergadermodel vanaf februari 2020

Gepubliceerd op: 24 december 2019 10:45

In de laatste Statenvergadering van 2019 heeft Provinciale Staten besloten om vanaf februari 2020 met een nieuw vergadermodel te werken. Vanaf maart zijn verschillende werkgroepen vanuit de Staten bezig met het vormgeven van hun nieuwe werkwijze. Eén van de resultaten is het veranderen van de manier waarop wordt vergaderd. In het nieuwe model wordt met twee commissies gewerkt: Commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) en Commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS).

Welkom bij Provinciale Staten van Flevoland
Provinciale Staten kiest haar eigen werkwijze voor de periode 2019-2023

Onderwerpen per commissie

Commissie RND behandelt de volgende onderwerpen:

 • Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, landschap
 • Landbouw, visserij, natuur
 • Energie, duurzaamheid, milieu

Commissie EMS behandelt deze onderwerpen:

 • Economie
 • Financiën / Planning en Control
 • (Regionale) Samenwerking
 • Verbonden partijen
 • Aantrekkelijk Flevoland / Krachtige samenleving
 • Mobiliteit
 • Vernieuwend bestuur

Beeldvorming en Oordeelsvorming

De vergaderdagen zijn nog steeds op woensdag. De beeldvorming wordt echter uit de commissie gehaald, met de bedoeling hier meer mee te kunnen experimenteren. Beeldvormende bijeenkomsten worden tussen 15.30 en 18.00 uur gepland. In de commissies vindt nu alleen nog maar oordeelsvorming plaats. Deze worden tussen 19.00 en 22.00 uur gepland.

Procedurecommissie

Een 'procedurecommissie' bereidt alle commissie- en Statenvergaderingen voor. De commissie vergadert voor het eerst op 20 januari om de commissievergaderingen van 5 en 12 februari én de Statenvergadering van 26 februari voor te bereiden. Deze commissie bestaat uit:

 • de voorzitters van de commissies
 • de vice-voorzitter en voorzitter van Provinciale Staten
 • de commissiegriffiers
 • de griffier

De procedurecommissie maakt de agenda voor de vergaderingen. Als de commissie denkt dat alle onderwerpen voor een commissie in één avond behandeld kunnen worden, wordt voor deze commissie alleen een agenda voor deze avond gemaakt. Stel dat dit in februari het geval is voor de Commissie RND. Er zijn twee geplande data voor deze commissie: 5 en 12 februari. Als wordt geschat dat alle onderwerpen in één avond behandeld kunnen worden, wordt alleen voor 5 februari een agenda gemaakt. Mocht tijdens de vergadering blijken dat er toch meer tijd nodig is, kan de vergadering op 12 februari worden voortgezet. De geplande tweede datum wordt dus alleen gebruikt als er meer onderwerpen behandeld moeten worden dan op één avond mogelijk is.

Doelen van nieuw vergaderschema

De Staten hopen met het nieuwe vergadermodel de beeldvorming te verbeteren. Ook hopen ze dat het onderlinge debat wordt gestimuleerd. Daarbij wordt ook gehoopt dat er meer tijd en ruimte kan worden gemaakt om zich meer naar buiten op te stellen: meer met inwoners of andere belanghebbenden in gesprek of vaker plekken bezoeken. Dit zodat zij hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol nog beter op zich kunnen nemen.

Het vergaderschema voor 2020 is hier te vinden. Alle bijeenkomsten voor de Staten kunt u ook vinden in de Kalender.