Prinsjesdag 2021

Gepubliceerd op: 22 september 2021 09:00

Prinsjesdag 2021
Prinsjesdag 2021


Op 21 september 2021 was het Prinsjesdag. De minister van Financiën bood de Miljoenennota en Rijksbegroting 2022 aan de Tweede Kamer aan. Daarin stonden minder Prinsjesdagplannen dan in andere jaren. Dat is omdat het kabinet demissionair is.

De provincies nemen de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de opgaven in onze fysieke leefomgeving. De provincies zorgen voor implementatie van nationaal beleid op gebiedsniveau, samen met andere overheden en partners in de gebieden. En werken samen aan één coalitie voor Nederland en aan de noodzakelijke transities in onze fysieke leefomgeving. Daar is partnerschap voor nodig van de Rijksoverheid.

Lees hier meer over via op de website van het Interprovinciaal Overleg (IPO).