Provinciale Staten vergadering 11 november 2020

Gepubliceerd op: 10 november 2020 15:35

De Financiële en Algemene beschouwingen vinden elk jaar plaats. Tijdens deze vergadering bespreekt Provinciale Staten de Programmabegroting, in dit geval voor het jaar 2021, en de Najaarsnota.
Waar wordt het geld aan besteed? Wat zou Provinciale Staten graag willen veranderen aan de verdeling van de budgetten? Elk jaar weer een lange vergadering!

Omdat fysieke bijeenkomsten voorlopig niet doorgaan, vergadert Provinciale Staten digitaal over deze financiële stukken. De vergadering is live te volgen via de website.
We beginnen wel eerder met vergaderen, namelijk om 14.00 uur.

Naast de Financiële en Algemene beschouwingen, staan er ook 2 hamerstukken en de benoeming van een nieuw lid van de algemene vergadering (AV) van het Interprovinciaal overleg (IPO) op de agenda.