Provinciale Statenvergadering 10 november 2021

Gepubliceerd op: 09 november 2021 22:10

Komende woensdag vergadert Provinciale Staten weer in de Statenzaal. In verband met de aangescherpte maatregelen, is de Statenzaal weer op 1.5m ingericht, en is er in de vergaderruimtes beperkt capaciteit. Hierdoor is het helaas nog niet mogelijk om de vergadering fysiek in de Statenzaal bij te wonen. 

De vergadering is uiteraard thuis live mee te kijken via de website van Provinciale Staten.

In verband met de financiële beschouwingen beginnen we eerder, namelijk om 14.00 uur.

Op de agenda

Benoemingen:
- Burgerlid Bas van Klompenburg (D66). Dit in verband met het tijdelijk ontslag wegens ziekte van Noortje Visser.

- Vragenhalfuurtje
De fractie 50PLUS heeft aangegeven vragen te willen stellen over het onderwerp 'Landart'.

- Interpellatiedebat
De fracties JA21 en PvdD hebben aangegeven een interpellatiedebat te willen houden over varend ontgassen.

Een hamerstuk

- Zesde wijziging legesverordening Provincie Flevoland 2016

Drie bespreekstukken

- Wensen bedenkingen PS bij voorgenomen besluit GS obligatielening ter versterking kapitaalstructuur Alliander N.V.
Bespreekstuk op verzoek van de fracties JA21, SGP, PvdD en de PVV

- Zevende wijziging verordening heffing opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB)
Bespreekstuk op verzoek van de fracties PVV en PvdD

- Vaststelling Programmabegroting 2022